ABSOLVENTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2008 - 2009
Bednář Martin – klarinet ( ze třídy A. Doskočila )
Dolhá Kamila – zobcová flétna ( ze třídy A. Doskočila )
Fraitová Iveta – zobcová flétna ( ze třídy A. Doskočila )
Podlahová Pavla – kytara ( ze třídy Z. Eiseltové )
Dušek Jan - klavír ( ze třídy B. Fördösové )
Kozmíková Nikola - EKN ( ze třídy B. Fördösové )
Maxerová Olga – příčná flétna ( ze třídy I. Hovorkové ) 4./ II. cyklu
Kerzlová Lucie – příčná flétna ( ze třídy I. Hovorkové )
Míková Pavlína – klavír ( ze třídy I. Hovorkové ) 4./ II. cyklu
Bromová Máša – EKN ( ze třídy I. Molíkové )
Pakostová Marie – klavír ( ze třídy M. Pechové )
Hrůšová Petra – klavír ( ze třídy H. Semrádové )
Jireková Kateřina – klavír ( ze třídy H. Semrádové )
Říhová Iva – klavír ( ze třídy H. Semrádové )
Ctibor Marek – kytara ( ze třídy P. Steffala )
Habich Karel – housle ( ze třídy I. Vaňkové )