ABSOLVENTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 - 2010
Ivo Kratochvíl - zpěv (ze třídy R.Duškové)
Eliška Červenková – klavír (ze třídy B.Fördösové)
Blanka Hajná – EKN (ze třídy B.Fördösové)
Adriana Ženíšková – klavír (ze třídy I.Hovorkové)
Markéta Růžičková – EKN (ze třídy I.Hovorkové)
Vojtěch Hrůša – akordeon (ze třídy M. Nováka)
Anna Kipielová – kytara (ze třídy M. Nováka)
Magdalena Záhorová – kytara (ze třídy M. Nováka)
Klára Součková – housle (ze třídy I.Vaňkové)
Lenka Vojtová – housle (ze třídy I.Vaňkové)
NOVOTNÁ Zuzana – VO (P. Vaněk)