ABSOLVENTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2010 - 2011
DUŠKOVÁ Radka - klavír (ze třídy Bohdany Fördösové)
DVOŘÁKOVÁ Pavla – klavír (ze třídy Bohdany Fördösové)
KAZDOVÁ Eva – EKN (ze třídy Bohdany Fördösové)
JIREKOVÁ Kateřina – příčná flétna (ze třídy Ivy Hovorkové)
ROHLÍKOVÁ Pavla – příčná flétna (ze třídy Ivy Hovorkové)
STEFAN Tomáš – klavír (ze třídy Ivy Hovorkové)
AKAZDOVÁ Eva – akordeon (ze třídy Michala Nováka)
MLÁDKOVÁ Hedvika – kytara (ze třídy Michala Nováka)
DOSEDĚLOVÁ Gabriela – klavír (ze třídy Martiny Pechové)
KREJČÍ Monika – klavír (ze třídy Hany Semrádové)
LUTOVSKÁ Kristýna – klavír (ze třídy Hany Semrádové)
ADAMOVÁ Pavla – VO (ze třídy Pavla Vaňka)
KREJČÍ Monika – VO (ze třídy Pavla Vaňka)
RŮŽIČKOVÁ Markéta – VO (ze třídy Pavla Vaňka)
ZÁHOROVÁ MAGDALENA – VO (ze třídy Pavla Vaňka)