Kterak se škola stěhovala aneb kdo nám co zapůjčil:
květen a červen 1951 – dělíme se o třídy se žáky dnešní ZŠ E. Beneše
od srpna 1951 – máme pět místností v budově dnešní ZŠ Komenského
od r. 1983 – MěNv nám poskytuje budovu bývalého městského soudu (čp. 1/I)
- zpočátku má škola k dispozici pouze 6 tříd pro výuku nástrojové hry
- učebna hudební nauky a zároveň koncertní sál je postupně opravován svépomocí z bývalé
- městské šatlavy – na brigády chodí tatínkové a starší žáci pod vedením ředitele Jiřího Blažka
- také učitelky a maminky přispěly ke zdárnému chodu školy
- šily se záclony a závěsy a také oblečení pro „sboráček“
- v průběhu let se ovšem rozrůstáme, a tak hledáme nové prostory
léto 2002 – za poněkud dramatických okolností (naše klavíry jen těsně unikají před povodní a některé si trochu namočily „nožky“) se škola stěhuje do budovy na Školním náměstí, kde je doposud