Jaká jsme měli jména:
Městský hudební ústav (květen – červenec 1951)
Hudební škola v Soběslavi (1951)
Základní hudební škola v Soběslavi (1958)
Lidová škola umění Soběslav (1969)
Základní umělecká škola Soběslav (1990)